Är motorsport farligare än andra sporter?

motorsport dangerousIdag talas det mycket om säkerhet och hur farligt det är att utöva och göra olika saker i livet. Naturligtvis kommer detta då också att röra motorsporten och alla de olika grenar som finns inom denna. Kommer det på något sätt att vara farligare att utöva motorsport än vad det är att utöva en annan sport? Det kommer naturligtvis att bero på om du är den som verkligen vet vad det är du har gett dig in på, samt även vilken nivå inom motorsporten som du ligger på.

För att göra det hela enkelt så kan det sägas att motorsport inte alls är farligare än några andra sporter, om du verkligen har den kännedom och använder de skydd som krävs för att vara en säker förare. När det gäller publiken kan det hela röra sig om en annan femma. Om du är publik i en fotbollsmatch, är det värsta som kan hända dig att du får bollen i huvudet. Givetvis med undantag för det som kallas för läkarvåld, och bara koncentrerar dig till själva sporten. Är du däremot publik vid motorcrosstävlingar eller rallytävlingar är det mer riskfyllt och du får vara lite försiktigare då risken för att det händer olyckor nära publiken är stor. I värsta fall finns risken att du får en bil i huvudet istället.

I det fallet så kommer svaret på om det är farligare med motorsport än andra sporter att vara det att du som är i publiken egentligen utsätter dig för de största riskerna på arenan. Förarna inom motorsporten brukar i allmänhet ha så pass mycket skydd att de klarar sig helt oskadda från för ögat otrevliga olyckor och krascher. Så då vet du med säkerhet att det inte är farligare att utöva rally än vad det är att spela fotboll sett till skaderisken för den som utövar sporten.

Leave a Reply